تاریخچه آپدیت ها و پروژه ها

اردیبهشت 1399

مقطع عرضی

جهت دریافت آپدیت کلیک کنید.
  • ترسیم خودکار مقطع عرضی
  • ادغام ميلگردهاي تقویتی متداخل
  • اضافه شدن گزینه خم شدن میلگرد ستون به داخل (مطابق با آیین نامه ACI318-2019 )
  • تصحیح برخی خطاهای گزارش شده
برای دیدن بهتر عکس ها را ذخیره کنید.
عکس را ذخیره کنید تا سایز بهتر مشاهده کنید


اردیبهشت 1399

شهریور 1398

کنترل میلگرد پیچشی

  • اضافه شدن کنترل میلگرد پیچشی و چندین کنترل آیین نامه ای

اسفند 1397

دیوار برشی

  • ترسیم دیوار برشی
  • تغییرات بنیادی برنامه
  • تغییر ظاهر برنامه

اسفند 1397

مرداد 1397

میلگرد گذاری هوشمند

  • اضافه شدن میلگرد گذاری هوشمند
  • رفع خطا های گزارش شده

شهریور 99

فونداسیون

برنامه مجزای نقشه ساز فونداسیون ایجاد گردید.

شهریور 99

دی 1399

مبحث نهم ویرایش 1399

تمامی نقشه های ترسیمی توسط نرم افزار طبق آپدیت آئین نامه مبحث نهم ویرایش جدید بروز آوری گردید

اسفند 1399

پشتیبانی از Etabs V19

پشتیبانی برنامه ایتبس 2019 نیز به برنامه اضافه گردید و خروجی های این نسخه نیز با برنامه سازگار هستند.

اسفند 1399

فروردین 1399

شروع

فروردین 1399

اردیبهشت 1399

شروع برنامه نویسی

تحلیل و بررسی روش های جدید برنامه نویسی
بررسی مشکلات و موانع موجود
برگزاری جلسات مجازی و آنلاین در جهت رفع موانع و همکاری  در شرایط موجود

 

فروردین 1399

شروع

فروردین 1399

اردیبهشت 1399

تحقیق در خصوص نیاز مهندسین

با توجه به درخواست مهندسینی که نرم افزار بتنی را تهیه کرده اند تیم ما در تلاش است تا بتواند برنامه ای قوی تر برای سازه های فولادی تولید نماید.
که در قدم اول برنامه بیس پلیت را کلید زده است.